Prosjekter i Dialog

Vi jobber med livskvalitet gjennom samtaler om det viktige. Her er noen av våre prosjekter!

Senior En Times Terapi (S-ETT)

Diakonhjemmet Dialog driver prosjekt S-ETT i samarbeid med Mental Helse, støttet av Extrastiftelsen.

S-ETT er et gratis, lavterskel samtaletilbud for personer over 55 år. Tilbudet vil opprettes på 3 «Senior arenaer» i samarbeid med organisasjonen Mental Helse. Én-Times-Terapi, forkortet ETT (fra engelsk Single Session Therapy) er en strukturert samtale om de utfordringene den enkelte står i, som utforsker mulige konkrete skritt mot en løsning.

Samtalen ledes av en eller to frivillige som selv er 55+ med yrkeserfaring eller utdanning innen helse- og sosialfag.

Vil du bli frivillig samtaleleder?

Du får gratis opplæring og veiledning av profesjonelle fagfolk fra Diakonhjemmet Dialog.

Sammen med andre frivillige vil du få erfaring med det å lede samtaler basert på single session therapy tradisjonen.  Opplæringen vil blant annet inneholde:

– Innføring i hva En-Times terapi (ETT) er

– Erfaring med å delta i ETT samtaler

– Erfaring med å gjennomføre ETT samtaler 

Hvis du synes dette høres interessant ut, kontakt oss på dialog@diakonhjemmet.no

 

Verkstedet – Sammen på veien videre


Prosjekt ”Verkstedet” vil bedre tilbudet til personer med rusmiddelproblemer som ønsker å forbli rusfrie. Prosjektet bygger på det forskningsbaserte programmet Act-Belong-Commit (ABC) fra Australia. Gjennom ti år har programmet gitt svært gode resultater innen mental helsefremming. Vi tilbyr hjelp til målgruppen unge rusmiddelavhengige for å styrke motivasjon til fortsatt rusfrihet og forebygge tilbakefall. Målet er helsefremming gjennom tilrettelegging for aktivitet, tilhørighet og forpliktelse.
Deltakere vil få opplæring som aktivitetsledere. 

Prosjekt HELSE


DIALOG har gjennomført tre pilotprosjekter med  eksistensielle samtalegrupper ved to sykehjem i Oslo. Prosjektet har også utviklet et gruppelederprogram og legger til rette for etablering og gjennomføring av flere samtalegrupper med deltakere fra 70 år og oppover.

Målet er blant annet å utvikle en metodikk som kan læres bort til nye gruppeledere og evaluere i hvilken grad deltakelse i eksistensielle samtalegrupper kan føre til økt livskvalitet hos eldre.

Verdighetsgarantien (2010) sier at samtaler om eksistensielle spørsmål skal tilbys innen eldreomsorgen for å sikre en verdig, trygg og meningsfull alderdom. En sterk vekst i antallet eldre i årene som kommer gjør kunnskap om denne typen tilbud viktig bl.a. for å forebygge angst, depresjon og isolasjon.

Målet er å heve livskvaliteten til eldre hjemmeboende og beboere ved sykehjem. Vi vil utvikle, utprøve og evaluere to manualer. En for gruppebasert samtaletilbud basert på eksistensielle temaer og psykologiske prinsipper og en for opplæring og veiledning av personer som skal lede gruppetilbud. 

Share This