DIALOG

Samtalesenter


Dialog møter behovet for terapi og støtte til mennesker som står i kriser eller opplever utfordringer. Dialog er for privatpersoner, par, familier, grupper, bedrifter og organisasjoner. Hos oss møter du Psykologer, Psykologspesialister, Par- og Familieterapeuter og Filosofisk praktiker

Våre tjenester

Vi tilbyr samtaleterapi og henvender oss til privatpersoner, par, familier, grupper, bedrifter og organisasjoner.

Psykologtjenester

Vi jobber med stress, livsbelastninger, relasjonelle vansker og hjelper deg til å finne andre løsninger på dine utfordringer.

Les mer

Par- og Familieterapi

Utfordringer i et parforhold er ikke uvanlig. I samtalene møter dere en nøytral og støttende parterapeut.

Les mer

Hjelp til deg som trenger å snakke med noen

Med samtalen som medium ønsker vi å bidra til at du tydeligere får frem hvem du er, hvem du blir sammen med andre og hva du trenger.

Les mer

Bedrifter og organisasjoner

Med tverrfaglig fokus på den gode samtalen tilbyr Dialog innovative, brukerstyrte, forebyggende og helsefremmende tjenester til bedrifter

Les mer

Grupper og kurs

Dialog har blant annet grupper for selvutvikling og eksistensielle samtaler, og kurs i MI, PREP, og  «Tale i forsamlinger. 

En Times Terapi

En Times Terapi er korttidsterapi med dokumenterte resultater, som fokuserer på en utfordring du møter akkurat nå og hvordan du kan løse den. 

Nyheter

Sluttrapport for prosjekt H.E.L.S.E

Da er sluttrapporten for prosjektet H.E.L.S.E. ( Helsefremmende gruppetilbud til Eldre med fokus på Livskvalitet og Samtaler rundt Eksistensielle temaer) behandlet og godkjent av Stiftelsen Dam. " Et meget godt gjennomført prosjekt som har nådd alle målsettingene, og...

les mer

Sluttrapport for prosjektet Sugen på Rusfrihet

Da er sluttrapporten for prosjektet Sugen på Rusfrihet- "Verkstedet" ferdig! Vi vil takke Extrastiftelsen og Mental Helse for støtte og samarbeid og alle deltagere og frivillige for innsats og engasjement i de to årene vi har jobbet med prosjektet. SUGEN PÅ RUSFRIHET...

les mer