DIALOG 

Den gode samtalen er omsorg i praksis. Vi utvikler innovative, lavterskel brukerstyrte og helsefremmende samtaletilbud for deg som søker mestring og mening i livet.

Ønsker du endring i livet ditt? Vi tilbyr samtalestøtte i små og store utfordringer og kriser. Ingen tema er for små eller for store – vi samarbeider om det som er viktig for deg.