Ditt verdi-testamente

Når vi  gjennomgår store livsendringer, opplever vendepunkter i livet, eller nærmer oss livets siste fase, kommer mange i tanker om hva det hele går ut på, hva som er viktig, og hva vi bringer videre. Disse tankene kan skape uro og bekymring, og fort komme i...