Ditt verdi-testamente

Tilbud om samtaler for eldre/familier på Dialog     Når vi  gjennomgår store livsendringer, opplever vendepunkter, eller nærmer oss livets siste fase, kommer mange i tanker om hva det hele går ut på, hva som er viktig, og hva vi bringer videre. Disse tankene...