Berge Andreas

Sosionom

Berge-Andreas er utdannet sosialarbeider med en mastergrad i organisasjon og kommunikasjon, og med en master i helseledelse.

Han har erfaring fra arbeid med par og familier, kriser og konflikt, rus, barn og ungdom, tro- og religion, LHBT og minoriteter. Berge-Andreas har samtaler også på norsk tegnspråk og engelsk. Han har tidligere arbeidet som fagsjef ved Oslo Universitetssykehus, avdelings- og sosialsjef ved Oslo legevakt, Uteseksjonen, og drev i noen år Kontekst Kommunikasjon AS.

Share This