Tilbud om samtaler for eldre/familier på Dialog

 

 

Når vi  gjennomgår store livsendringer, opplever vendepunkter, eller nærmer oss livets siste fase, kommer mange i tanker om hva det hele går ut på, hva som er viktig, og hva vi bringer videre. Disse tankene kan skape uro og bekymring, og fort komme i bakgrunnen av fokus på ting, økonomiske midler, arveoppgjør og lignende.  De færreste liv er imidlertid reduserbare til bare å dreie seg om midler, konkrete objekter og praktiske gjøremål.

 • Hva med dine hardt tilkjempede erfaringer, din selvforståelse og dine verdier?

Mange eldre frykter at de straks skal glemmes når de dør: Vi er alle opptatt av vårt ettermæle. Det kan være godt å påbegynne arbeidet med et verdi-testamente når man nærmer seg livets slutt. For om du tenker gjennom dine viktige hendelser i livet, det som gjør deg til deg, og som andre kan dra nytte av i sine liv, vil du kunne erfare mindre ensomhet, og økt verdighet, trygghet og mening.

 • Verdi-testamentet dreier seg om å gi videre din personlige erfaring og opplevelse av å være til, hva som er viktig, og hva som har gitt og gir deg mening.

Å lage et verditestamente er en eldgammel tradisjon, som bla.a Sokrates forsvarsstale kan forståes som et uttrykk for:

All min gjerning består jo i å gå omkring og prøve å få dere, unge og eldre, til å innse at det ikke bare gjelder å tenke på kroppens behov, og penger og eiendom, men først og fremst å sørge for sjelen, så den kan bli så god som mulig. For gods og gull skaper ikke sjelens godhet, men med sjelens rette kvalitet følger lykke og alle mulige goder for menneskene, både i privatlivet og i det offentlige

Øvelse for å komme i gang:

Følgende tankeøvelse kan være til hjelp for å komme i stemning, og komme i gang: Lukk øynene og tenk på en kjær venn/slektning som har gått bort. Lev deg inn i at du står overfor dem, og kan samtale med dem som når de var i live. Tenk over hvilke mulige spørsmål du virkelig ønsker å stille den avdøde, f.eks:

 • Hvordan var livene deres egentlig?
 • Hva gikk det hele ut på for dem?
 • Når var de seg selv?
 • Hva var viktig for dem?
 • Hva angret de på?
 • Hva ville de ha gjort mer av?
 • Hvem skulle de gjerne ha gjort opp med?
 • Hva har de forsonet seg med?

Vi kommer ikke nærmere et svar enn å stille spørsmålene. Om du stiller de samme spørsmålene til deg selv kan veien mot svar rede grunnen for den gode samtale med venner og familie. Dine nære kan stille deg sine spørsmål, og du kan viderebringe dine verdifulle erfaringer til ettertiden og til de personene som er viktige for deg.

Forberedelser til samtaler på Dialog

Følgende spørsmål vil kunne være nyttige som forberedelse til deltakelse i en-til-en samtaler eller familiesamtaler, ledet av profesjonell samtalepartner/gruppeleder.

 • Hvilke suksesshistorier vil du gjerne dele med dine etterlatte?
 • Har du begått feiltrinn, som førte til viktig lærdom du vil dele med dine kjære?
 • Hva angrer du mest på?
 • Hva hjalp deg å komme igjennom de vanskelige situasjonene i ditt liv?
 • Hvilke verdier håper du din familie vil holde levende fremover?
 • Hva har vært og er det viktigste for deg, som det ligger deg på hjertet å bringe videre?
 • Hvilke spørsmål ønsker du at dine etterkommere skal stille deg?
 • Hvilke spørsmål ønsker du at du hadde fått stilt dine nære avdøde?
 • Hvordan vil du selv besvare de spørsmål du gjerne ville stilt de som ikke lenger er blandt oss?

Påmelding:

Dialog tilbyr både ene-samtaler og familiesamtaler om verdi-testamenter. Samtalene ledes av filosofisk praktiker, familieterapeut eller psykolog  i Dialogs lokaler i Borgenveien 3. Hvis ønsket, kan samtalene også finne sted hjemme hos deg/din familie.

Videre informasjon ved Filosofisk praktiker Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Thomas.thiis-evensen@diakonhjemmet.no, Tlf: 48189229

Share This