Når vi  gjennomgår store livsendringer, opplever vendepunkter i livet, eller nærmer oss livets siste fase, kommer mange i tanker om hva det hele går ut på, hva som er viktig, og hva vi bringer videre. Disse tankene kan skape uro og bekymring, og fort komme i bakgrunnen av fokus på ting, økonomiske midler, arveoppgjør og lignende.  De færreste liv er imidlertid reduserbare til bare å dreie seg om midler, konkrete objekter og praktiske gjøremål.

 • Hva med dine hardt tilkjempede erfaringer, din selvforståelse og dine verdier?

Mange eldre frykter at de straks skal glemmes når de dør: Mange er opptatt av sitt ettermæle, og det kan være godt å påbegynne arbeidet med å ha de viktige samtalene når man nærmer seg livets slutt. Om du tenker gjennom dine viktige erfaringer i livet, det som gjør deg til deg, og som andre kan dra nytte av i sine liv, vil du kunne erfare mindre ensomhet, og økt verdighet, trygghet og mening sammen med dine nærmeste.

 • Et verdi-testamentet dreier seg om å gi videre din personlige erfaring og opplevelse av å være til, hva som er viktig, og hva som har gitt og gir deg mening. Det er din gave til dine nærmeste.

Å lage et verditestamente er en eldgammel tradisjon, som bla.a Sokrates forsvarsstale kan forståes som et uttrykk for:

«All min gjerning består jo i å gå omkring og prøve å få dere, unge og eldre, til å innse at det ikke bare gjelder å tenke på kroppens behov, og penger og eiendom, men først og fremst å sørge for sjelen, så den kan bli så god som mulig. For gods og gull skaper ikke sjelens godhet, men med sjelens rette kvalitet følger lykke og alle mulige goder for menneskene, både i privatlivet og i det offentlige»

Øvelse for å komme i gang:

Følgende tankeøvelse kan være til hjelp for å komme i stemning, og komme i gang: Lukk øynene og tenk på en kjær venn/slektning som har gått bort. Lev deg inn i at du står overfor dem, og kan samtale med dem som når de var i live. Tenk over hvilke mulige spørsmål du virkelig ønsker å stille den avdøde, f.eks:

 • Hvordan var livene deres egentlig?
 • Hva gikk det hele ut på for dem?
 • Når var de seg selv?
 • Hva var viktig for dem?
 • Hva angret de på?
 • Hva ville de ha gjort mer av?
 • Hvem skulle de gjerne ha gjort opp med?
 • Hva og hvem har de forsonet seg med?

Her kommer vi ikke nærmere et svar enn å stille spørsmålene. Om du stiller de samme spørsmålene til deg selv kan imidlertid veien mot svar rede grunnen for den gode samtale med venner og familie. Dine nære kan stille deg sine spørsmål, og du kan viderebringe dine verdifulle erfaringer til ettertiden og til de personene som er viktige for deg.

Forberedelser til samtaler

Følgende spørsmål kan være nyttige som forberedelse til å få generasjonssamtalen i gang:

 • Hvilke suksesshistorier vil du gjerne dele med dine etterlatte?
 • Har du begått feiltrinn, som førte til viktig lærdom du vil dele med dine kjære?
 • Hva angrer du mest på?
 • Hva hjalp deg å komme igjennom de vanskelige situasjonene i ditt liv?
 • Hvilke verdier håper du din familie vil holde levende fremover?
 • Hva har vært og er det viktigste for deg, som det ligger deg på hjertet å bringe videre?
 • Hvilke spørsmål ønsker du at dine etterkommere skal stille deg?
 • Hvilke spørsmål ønsker du at du hadde fått stilt dine nære avdøde?
 • Hvordan vil du selv besvare de spørsmål du gjerne ville stilt de som ikke lenger er blandt oss?

Om du ønsker å øve deg på å utforske noen av dine spørsmål med en utenforstående før du går i gang kan du kontakte Filosofisk praktiker Thomas Bernhard Thiis-Evensen for nærmere avtale.

Thomas.thiis-evensen@diakonhjemmet.no, Tlf: 48189229

Share This