Grupper

Eksistensielle samtalegrupper for eldre

Helse – eksistensielle samtaler

Er du hjemmeboende, over 70, og erfarer nedstemthet eller redusert kvalitet i hverdagen?

Ønsker du å øke din opplevelse av livskvalitet gjennom gode samtaler med andre som kan ha liknende erfaringer, behov og håp?

Bli med i en ledet gruppesamtale der du kan styrke livskvalitet ved å utforske grunnleggende eksistensielle temaer ut ifra eget liv. 

Praktisk info om kurset

Kontaktperson:
Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Tilbudet er gratis, støttet av Ekstrastiftelsen og Mental Helse

Kontakt:

Ta kontakt med DIALOG, Diakonhjemmet for en prat, og for mer informasjon.

Telefon: 22 96 38 38
E-post: dialog@diakonhjemmet.no

 

Share This