Erik Ross

Psykolog

Erik Ross er utdannet psykolog. Han har flere år jobbet på barnetrinnet i skolen, og undervist i psykologi på VGS. Han er opptatt av å se personer i deres kontekst og at mennesker ikke er det samme som sine problemer.

Share This