E.T.T. – En-times-terapi

E.T.T. er korttidsterapi med dokumenterte resultater, som fokuserer på en utfordring du møter akkurat nå og hvordan du kan løse den.

 Kartlegg dine utfordringer nå

Fordeler med E.T.T:
Du og en erfaren terapeut tar raskt utgangspunkt i dine utfordringer, kartlegger dine styrker og jobber med konkrete løsninger. Vi lager planer for hvordan du kan løse utfordringen du står i, og du får med deg nyttige verktøy for å løse liknende situasjoner i fremtiden.

Hva egner E.T.T. seg til?

E.T.T. utelukker ingen tema og kan brukes til alt fra mindre utfordringer til større kriser. Gjennom timen blir det tydeligere hva utfordringen handler om og hvordan du kan komme deg videre.

Kan én time være nok?
De siste 30 års forskning på E.T.T. viser at ett eneste møte i mange situasjoner er tilstrekkelig for at du skal kunne bevege deg mot en konstruktiv måte å håndtere utfordringen din på.  Forskningen presiserer imidlertid at E.T.T. ikke utelukker flere samtaler ved behov, eller når du ønsker det selv. Poenget er at hver enkelt time legges selvstendig opp for å kunne være tilstrekkelig, noe som ofte viser seg å stemme.

Hvordan fører én time mot en løsning?
E.T.T. fokuserer på de prinsippene som maksimaliserer effekt av hvert enkelt møte. Gjennom en tydelig struktur i samtalen kan løsninger på det du står i bli tydeligere i løpet av én time. Hvis én samtale allikevel ikke oppleves tilstrekkelig, kan du sette opp ny time eller starte opp et samtaleløp for en periode.

Share This