Filosofisk Praksis

Når vi reflekterer over hva noe er, hva det gjør med oss, og hva det kan bety nå og fremover, da filosoferer vi. Vi har alle et verdensbilde, et selvforhold, og en idè om hva som er viktig og meningsfyllt, og slik sett er vi alle filosofer, Men er vår filosofi gunstig for våre liv eller ikke, har vi valgt den, eller er det bare blitt slik? I filosofisk praksis undrer vi oss, og utforsker dine viktige livserfaringer sammen, tydeliggjør de svarene på livets spørsmål du lever ut og søker en farbar vei fremover. 

At DIALOG er opptatt av det som gir mening i livet og det som kan gi livet mening, gir en verdibasert og utvidet dimensjon til tjenestene våre. 

Til alle tider er vi opptatt av, – og strever med, hvordan vi velger å leve livet vårt.  Hva er rammene for det gode liv, for meg, og hvordan skal jeg leve det?

Over inngangen til Apollo-tempelet i Delfi står det skrevet:

”Gnothi Seauton”: ”Menneske, kjenn deg selv”

Dette tidløse budskapet gjenspeiler hvor viktig det er å forstå oss selv for å forstå våre behov, lengsler og mål i livet. 

Hvordan går vi frem? Vi filosoferer sammen i en-til-en samtaler, grupper og kurs, og tilbyr også foredrag, samtaler, workshops og diskusjoner om tidløse, eksistensielle og etiske spørsmål som er relevante for oss alle, både som privatpersoner og bedrifter.

Om filosofisk praksis

”Gjennom dialogisk utforskning av grunnleggende livsbetingelser, allmennmenneskelige temaer og den enkeltes eksistensielle utfordringer utfyller filosofiske samtaler helsefaglige, sosiologiske og psykologiske modeller. Filosofien tar dine spørsmål på alvor, og tilbyr et frirom for likeverdig utforskning av erfaringsbaserte svar.”

Stortingsmelding 25 (2016-2017) Humaniora i Norge

Det uutforskede liv er ikke verdt å leve
Sokrates

Share This