Filosofisk Praksis

Når vi reflekterer over våre livserfaringer og hva de betyr for oss nå og fremover, da filosoferer vi. Slik sett er vi alle filosofer, men er vi det på en måte som er gunstig for våre liv eller ikke? I filosofisk praksis reflekterer vi sammen over dine erfaringer og allmenmenneskelige utfordringer på konkrete livsområder. Vi undrer oss over eksistens, identitet og mening, og søker en farbar vei fremover. 

DIALOG er opptatt av det som gir livet mening, og våre tverrfaglige samarbeid gir en verdibasert og utvidet dimensjon til tjenestene våre. 

Psykologi er et relativt nytt fag, og filosofi blant de aller eldste.  Til alle tider er vi opptatt av, – og strever med, hvordan vi velger å leve livet vårt.  Hva er rammene for det gode liv, for meg, og hvordan kan jeg leve det?

Over inngangen til Apollo-tempelet i Delfi står det skrevet:

”Gnothi Seauton”: ”Menneske, kjenn deg selv”

Dette tidløse budskapet gjenspeiler hvor viktig det er å forstå oss selv for å forstå våre behov, lengsler og mål i livet. 

Hvordan går vi frem? Vi filosoferer sammen i en-til-en samtaler, grupper og kurs, og tilbyr også foredrag, samtaler, workshops og diskusjoner om tidløse, eksistensielle og etiske spørsmål som er relevante for oss alle, både som privatpersoner og bedrifter.

Om filosofisk praksis

”Gjennom dialogisk utforskning av grunnleggende livsbetingelser, allmennmenneskelige temaer og den enkeltes eksistensielle utfordringer utfyller filosofiske samtaler helsefaglige, sosiologiske og psykologiske modeller. Filosofien tar dine spørsmål på alvor, og tilbyr et frirom for likeverdig utforskning av erfaringsbaserte svar.”

Stortingsmelding 25 (2016-2017) Humaniora i Norge

Det uutforskede liv er ikke verdt å leve
Sokrates

Share This