Filosofisk Praksis

Fordi livet er mangfoldig er DIALOG flerfaglig. På tross av forskjeller enes filosofisk praksis og psykologi om å bistå utfordringer på allmenmenneskelige livsområder som omhandler eksistens, identitet og mening. 

DIALOG er opptatt av det som gir livet mening. Vi er stolte av et fruktbart samarbeid mellom psykologer og filosofisk praktiker, som gir en verdibasert og utvidet dimensjon til tjenestene våre. 

Mens psykologi er et relativt nytt fag, er filosofi blant de aller eldste.  Det viser hvordan vi mennesker til alle tider har vært og er opptatt av, – og strever med, hvordan vi velger å leve livet vårt.  Hva er det gode liv, og hvordan kan jeg leve det?

Over inngangen til Apollo-tempelet i Delfi står det skrevet:

”Gnothi Seauton”, gresk for ”Menneske, kjenn deg selv”

Et tidløst budskap som gjenspeiler våre behov, lengsler og formål som handler om nødvendigheten av å forstå oss selv. 

Derfor har vi en filosofisk praktiker ved senteret vårt. Filosofi kan inngå som element i noen av psykologtjenestene våre. Eller det er separate tjenester gjennom foredrag, samtaler og diskusjoner om tidløse, eksistensielle og etiske spørsmål. 

Vi praktiserer filosofi sammen gjennom en-til-en samtaler, grupper og kurs, og tilbyr tjenester som er relevante både for privatpersoner og bedrifter.

Om filosofisk praksis

”Gjennom dialogisk utforskning av grunnleggende livsbetingelser, allmennmenneskelige temaer og den enkeltes eksistensielle utfordringer utfyller filosofiske samtaler helsefaglige, sosiologiske og psykologiske modeller. Filosofien tar dine spørsmål på alvor, og tilbyr et frirom for likeverdig utforskning av erfaringsbaserte svar.”

Stortingsmelding 25 (2016-2017) Humaniora i Norge

Det uutforskede liv er ikke verdt å leve Sokrates

Bestill time

Du kan trygt sende oss forespørsel om time eller andre spørsmål i dette meldingsskjemaet. Vi oppfordrer allikevel til å unngå sensitiv informasjon. Du hører fra oss så snart som mulig!

Samtykke

6 + 7 =

Share This