Filosofisk samtale i gruppe – Sokratisk dialog

En serie av utforskende gruppesamtaler om grunnleggende, kulturbærende, og eksistensielle temaer. Denne serien egner seg for de som ønsker å bevisstgjøre seg eksistensielle temaers plass i eget liv gjennom strukturert metodikk i et støttende og utforskende fellesskap.

Det er godt å ikke være alene med de store spørsmålene enten vi har dem med oss, eller møter dem i livet. Hva er det gode liv? Vil du bruke tid på å utforske hva som er viktig for deg, sammen med andre?

Vi arrangerer filosofisk samtale for grupper, enten dere er en vennegjeng, et interessefellesskap, par, familier eller grupper fra bedrifter, interesseorganisasjoner eller trossamfunn.   Sammen jobber vi med spørsmål dere vil gå i dybden på. 

Sokratisk dialog er en sterk filosofisk metodikk som egner seg til felles likeverdig utforskning av det som er viktig i forskjellige praksisfellesskap. En forent  forståelse av hva som er viktig, av hva man forstår på forskjellige måter og  hvorfor, virker utviklende på kultur og miljø.  

Vi utforsker faktiske erfaringer rundt  tema som er viktig for dere, og vi arbeider oss frem til en felles definisjon dere kan samles om, styrke, og strekke dere etter i hverdagen.

Sokratisk dialog tydeliggjør en god måte å tenke, utforske og samtale i fellesskap på, som også er en måte å være i verden på. Å øve seg i en sokratisk metode vil kunne ha overføringsverdi til mange av livets arenaer.

Kontakt oss på tlf. 22 96 38 38 eller mail dialog@diakonhjemmet.no for mer informasjon om tidspunkt.

 

Andre tjenester innen filosofisk veiledning

Filosofisk samtale

Filosofisk kafé

Bestill time

Du kan trygt sende oss forespørsel om time eller andre spørsmål i dette meldingsskjemaet. Vi oppfordrer allikevel til å unngå sensitiv informasjon. Du hører fra oss så snart som mulig!

Samtykke

1 + 11 =

Share This