Filosofisk samtale

Vil du snakke med en filosof?

Vi møtes i gode omgivelser, ansikt til ansikt, og sammen utforsker vi det som opptar deg.  Livet stiller oss alle overfor utfordringer og spørsmål, og i tillegg kan vi erfare at vi kan være et stort spørsmål for oss selv.

Gjennom den gode samtale kan vi utforske grunnleggende, personlige og allmenne temaer det ikke finnes entydige svar på, men som vi ofte uansett besvarer gjennom hvordan vi velger å leve. I perioder kan spørsmålene livet stiller deg overfor  og de svarene du lever ut, oppleves å ikke henge sammen. Dette kan resultere i en opplevelse av å være i et “eksistensielt vakuum” der mål og mening med det hele er vanskelig å gripe i hverdagen.

Sammen utforsker vi dine svar på livets små og store spørsmål, hva som er viktig for deg akkurat nå og hva du vil ha fokus på fremover. Vi ser på hvordan erfaringer, stemninger, følelser, tanker, ord og handlinger kan forståes på ny og henge sammen på andre måter. Vi utforsker hva som er, hvem du er, hva som er viktig for deg og hvilke verdier du ønsker å virkeliggjøre i livet ditt.  

Test din opplevelse av mål og mening.

Andre tjenester innen filosofisk veiledning

Filosofisk samtale i gruppe – Sokratisk dialog

Filosofisk kafé

Share This