Grupper og kurs

Dialog arrangerer grupper og kurs for privatpersoner og bedrifter. Temaene har det til felles at deltakerne lærer gode teknikker for å håndtere ulike utfordringer og en bevisstgjøring av prosessene i utviklingsarbeid.

DIALOG samtalesenter tilbyr et løsningsorientert samtaletilbud. Vi er et tverrfaglig team og tilbyr psykologtimer, par- og familiesamtaler og samtaler med filosof.  Dette fordi vi tror det er viktig å snakke med deg om det som betyr mest i livet og som gir mening.

Vi ønsker at du blir bevisst dine verdier, hva som står i veien for å nå dit du vil og for å leve et godt liv. Og hva som kan være løsningene for deg.

Med samtalen som medium ønsker vi å bidra til at du tydeligere får frem hvem du er, hvem du blir sammen med andre og hva du trenger. Samtaler strukturerer hva vi tenker om oss selv, andre og verden. De tydeliggjør våre erfaringer, følelser, holdninger og verdier. De kan også tydeliggjøre vår atferd, hva som virker og hva som ikke virker. En samtale kan stake ut kursen fremover.

Share This