«Kjære par i tetthetens tid!»

 

Mange opplever i disse dager at Corona-pandemien preger oss selv, våre familier, arbeidsliv, samfunn eller synet på livet og fremtiden. Barnehager og skoler er stengt, enkelte er i karantene og mange arbeidsplasser praktiserer hjemmekontor eller ser seg nødt til å permittere ansatte.

Mange som ikke bor alene opplever plutselig å tilbringe mye tid sammen med partner, barn, bonusbarn eller annen familie. Flere jeg har snakket med opplever dette som flersidig; at det både er rom for kreativitet, gode samtaler, kvalitetstid og ro sammen, samtidig som det er krevende å være tett på hverandre, at det mangler pauser i relasjonene og at så mye tid sammen også gjør det vanskelig å være oppmerksom, raus og «på nett».

Det er vanlig at det er utfordrende å løse problemer i hverdagen. I disse Corona-tider som for mange oppleves ekstra tett kan dette bli ekstra utfordrende og jeg vil derfor et par tips hentet fra samlivskurs og parforskning. Jeg byr på dette, ikke fordi jeg tror det er noen «quick fix», men fordi nye situasjoner kan gi inspirasjon eller gjøre det nødvendig å snakke sammen på en annen måte:

  • Husk å gi hverandre gode samtaler og oppmerksomhet, men også rom for å kunne ta pauser. Be om time-out eller meld fra om at du trenger å gå på et annet rom for å lese, spille dataspill eller noe annet. Vet å sette ord på dette unngår du kanskje misforståelser om hvorfor du trekker deg unna eller om det er noe galt.

  • Sett av tid til å snakke om temaer som opptar dere. Kanskje er dere uenige om hvordan dere skal møte nye sikkerhetstiltak, forholdsregler eller egen bekymringer knyttet til Corona. Eller hvordan dere skal takle å tilbringe så mye tid sammen. Ofte kan en samtale der begge får snakke ut, uten å bli avbrutt eller gitt råd, skape mer forståelse for hvordan den andre opplever temaet og lette arbeidet med å bli enige om en felles løsning.

Gode videoer og tips om disse teamene finnes blant annet på BUFDir sine nettsider for foreldre, men med mye godt stoff også for dere uten barn: https://bufdir.no/Foreldrehverdag/. Eller vil dere kanskje vil dere last ned den nye, gratis VI-appen, et lite samlivskurs på mobilene?

Jeg ønsker dere god helse, heier på dere og lykke til der dere er, sammen!

Mvh. Sigurd Riste Andersen,

Par- og familieterapeut

Share This