Kurspakke for foreldre med barn mellom 16-24 år.

Hva gjør foreldre når man har ikke har formelt foreldreansvar lenger, men det (nesten) voksne barnet trenger økonomisk støtte, og ikke finner en retning på livet sitt.

Introduksjon

Kurset er en 3-stegs kurspakke er for deg med barn mellom 16-24 år som kjenner på utfordringer knyttet til denne perioden av foreldreskapet. Mange opplever at forholdet til egne barn endrer seg og at det dukker opp nye problemstillinger. Foreldre flest har ønsker om å støtte egne barn, men opplever at barnet og en selv har ulike mål eller hvor egne intensjoner misforstås.

Kurset tar for seg hvordan man kan skape en allianse med egne barn og hvordan man kan finne felles mål og retning. Vi går også gjennom hvordan man som forelder kan arbeide med egne bekymringer, hvordan forholde seg økonomisk til barnet, hvordan takle hvis barnet får seg uheldige venner, ruser seg, ikke vil ha kontakt med deg eller at samtaler mellom dere blir til krangler. Kanskje ser du at barnet ditt strever sosialt, trenger støtte til veivalg eller sliter med å følger opp skole eller jobb.

Les mer om kurset her:

https://dialog-oslo.no/kurs/

Share This