fbpx
Samtaler som bygger på kunnskap om Motiverende Intervju kan bidra til økt forståelse hos hjelperen og økt selvbestemmelse, bedret livskvalitet og mestring hos den som mottar hjelp.

Dialog har utviklet et eget opplæringstilbud i Motiverende Intervju som har fokus på hvordan hjelperen kan bidra med hensiktsmessig hjelp i møte med temaer som for eksempel  røyking og alkohol, utvikling av nye sosiale relasjoner, det å ta imot andres hjelp, beslutninger om boforhold eller reaksjoner på tapsopplevelser. I kurset kommer vi også inn på motiverende intervju ved kognitiv svikt og demens.

Kurset egner seg godt for ansatte som jobber ved geriatriske og alderspsykiatriske avdelinger, sykehjem, frisklivssentraler, hjemmerehabilitering og hjemmetjenester. Saksbehandlere, leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter vil også har godt utbytte av kurset.

Motiverende Intervju har vist seg som en nyttig tilnærming hos eldre med ulike grader av funksjonssvikt og bygger på et verdisyn om at endring er mulig, selv for mennesker i livsfaser der tap av nettverk, livsinnhold og mestring er overskyggende. Når det eksisterer en lav tro på at endring er mulig, vil kunnskap om Motiverende Intervju kunne gi inspirasjon til å invitere til endringsfokuserte samtaler.

Ta kontakt for å høre mer om vårt kurs «Motiverende Intervju i Eldresektoren»: dialog@diakonhjemmet.no

Share This