Nina Kaisdatter

Driftskoordinator

Nina er vår driftskoordinator og har ansvar for administrative oppgaver og for markedsføring og kommunikasjon ved Dialog og VID Studentvelferd Oslo. Hun tar seg av alle støttefunksjoner og praktisk drift, i tillegg til resepsjon og timebestillinger.

Nina er utdannet barne- og ungdomsarbeider og har lang erfaring som faktura- og inkassomedarbeider. Hun har også vært kursleder for Lærings- og mestringssenteret ved Diakonhjemmet sykehus, og jobbet i prosjektet «Sugen på rusfrihet»

Kontaktinfo
Nina.Kaisdatter@diakonhjemmet.no

+47 47629454

+47 22 96 38 38

Share This