Vi har gleden av å informere om at Par -og familieterapeut Sobia Malik nå har startet hos oss. Hun har timer ettermiddag/ kveld på torsdager for enkeltpersoner, par og familier. Timer kan bestilles direkte via vår bestillingstjeneste her https://timebestilling.aspit.no/#/p2561/main

Sobia er utdannet  familieterapeut og sosionom fra VID (Diakonhjemmet Høgskole). Hun tar for tiden en master i familieterapi og systemisk praksis.  Sobia har en bred sosialfaglig arbeidserfaring, blant annet arbeid med barn og unge i ulike barnevernsfaglige kontekster, rus og avhengighet, psykiatri, arbeidsrettede tiltak og arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. 

På dagtid jobber hun som par- og familieterapeut ved Enerhaugen familievernkontor. 

Share This