fbpx

 

Opplæring i Motiverende Intervju (MI)

Dialog har utviklet god erfaring i å utvikle og  tilby kurs innen Motiverende Intervju. Praktisk trening er en sentral del av opplæringen vi tilbyr. Forskning på motiverende intervju-opplæring har vist at det i tillegg til å lese om motiverende intervju, se videoer eller å delta på workshop er viktig med øvelse for å utvikle gode MI-ferdigheter.

Motiverende intervju (MI) er en klientsentrert og evidensbasert samtalemetode som anvendes av behandlere, veiledere, rådgivere og ansatte i helse og omsorgssektoren. Motiverende intervju har vist seg effektiv på mange forskjellige felt som for eksempel innen arbeidsrådgivning, rus-/avhengighetsproblemer, kriminalomsorg, livsstilssykdommer og i møte med mennesker med psykiske plager. Det er ingen formelle krav til grunnutdanning for å delta på MI kurs, men det er en forutsetning at deltageren har erfaring med å å tilby samtalehjelp i roller som for eksempel terapeut, veileder, rådgiver, konsulent, coach eller sjelesørger.

Om du er usikker på om du har relevant forkunnskap/erfaring, ta kontakt med oss (dialog@diakonhjemmet.no)

Introduksjonskurs i MI – Kurs 1

Mål: Opplæringen gir grunnleggende innføring i motiverende intervju. Prinsipper og «MI-Spirit» samt forskningsgrunnlag gjennomgås.
Varighet: 1 dag
Antall deltagere: 12
Første kurs: høst 2018

Anvendelse av MI – Kurs 2

Mål: Fokus for denne samlingen er samtaletrening. Deltagerne får anledning til å trene på flere av de sentrale ferdighetene som utgjør motiverende intervju.
Varighet: 1 dag
Antall deltagere: 10
Første kurs: høst 2018

Den vanskelige samtalen – Kurs 3

Mål: Fokus for dette kurset er bruken av MI i møte med utfordrende samtalesitusjoner.  Deltagerne får videreutviklet sin kunnskap om kommunikasjon i møte med motstand mot endring, hvilke fokus i samtaler som kan øke endringsmotivasjon og grunnleggende signaler i kommunikasjon.
Varighet: 2 dager
Første kurs: vår 2019

Videre trening – Veiledningsgruppe

Mål: Våre veiledningsgrupper i motiverende intervju tar utgangspunkt i deltagernes arbeidssituasjon og samtalesituasjoner der veisøkerne ønsker å videreutvikle sine MI-ferdigheter. Observasjon og tilbakemelding på deltagernes MI-praksis står sentralt. Det er plass til 6 delatagere i en veiledningsgruppe.
Varighet: Tilpasses oppdragsgivers behov med et minimum på 4 veiledningsmøter.

For å få best utbytte av opplæringen anbefales det å begynne med kurs 1.

Ta gjerne kontakt med oss på dialog@diakonhjemmet.no for å høre hvilket kurs du vil ha mest nytte av å følge eller for påmelding. Du kan også ringe 22 96 38 38.

Share This