fbpx

Om Dialog

 

Dialog er et samtalesenter som jobber med helsefremming. Vi har et unikt tilbud om samtaler for deg som søker økt følelse av mening og mestring i livet. Intet tema er for ubetydelig eller for stort, – her snakker vi om det som er viktig for deg.

DIALOG skiller seg fra andre samtalesentre ved at vi har et tett samarbeid mellom psykologer, familieterapeut og filosof.  

VI henvender seg til personer som har behov for psykologisk assistanse og terapi, men som ikke faller inn under behov for spesialisthelsetjenester (psykiatri).   

Dette er et samtalesenter med lav terskel og fleksibilitet, og henvisning fra fastlege er ikke nødvendig. Vi tilbyr  alt fra enkelttimer til lengre forløp, gruppetimer og kurs.

Våre bedriftstilbud og bedriftsavtaler er utviklet for å støtte både ledere og ansatte. Lederstøtte i form av bedriftsrådgivning og veiledning under ledelse av spesialist i organisasjonspsykologi. Tidlig hjelp til ansatte som har behov for dette, bidrar til å forebygge sykmeldinger.  

DIALOG ble etablert i 2016 og eies av stiftelsen Diakonhjemmet Omsorg. Våre tjenester hviler på et eksistensielt, etisk fundament. Samtalesenteret ble startet for å møte behovet for nyskapende lavterskel, helsefremmende og forebyggende samtaletjenester.

Senteret ledes av Lars Jørgen Berglund, psykologspesialist med fordypning innen klinisk psykologi og organisasjonspsykologi.

Utvikling av lett tilgjengelig psykisk helsehjelp er i en oppstartsfase i Norge. Å forebygge psykiske problemer er helsefremmende og noe av det smarteste vi kan gjøre. Jo tidligere vi setter inn innsatsen, jo flere år får den på å virke. Vår tilnærming er å styrke det som fremmer helse, heller enn å fokusere på det som ikke fungerer. At det finnes lett tilgjengelige, terskelfrie samtaletjenester, har vist seg å redusere pågangen til psykiatrisk behandling. 

Vi bruker ulike verktøy for å forsikre oss om at samtalene er nyttige for deg og benytter feedback informerte tjenester. 

Stortingsmelding 25 (2016-2017) Humaniora i Norge:

”Diakonhjemmet Omsorg driver tjenesteinnovasjon innenfor et vidt forebyggende helse- og omsorgsperspektiv. Gjennom et flerfaglig team av psykologspesialister, familieterapeut og filosofisk praktiker skal avdelingen DIALOG skape nye helsefremmende samtaletjenester for mennesker i sårbare situasjoner.”

Våre tjenester

Psykologer og terapeuter ved DIALOG har kompetanse innen klinisk psykologi, familieterapi, filosofisk praksis, arbeids-og organisasjonspsykologi samt sosialt arbeid.

Våre behandlere

Bli bedre kjent med oss som jobber ved Dialog samtalesenter i Oslo!

Prosjekter ved Dialog

Vi jobber med å gjøre folk bedre gjennom samtaler om det viktige.

Bestill time

Du kan trygt sende oss forespørsel om time eller andre spørsmål i dette meldingsskjemaet. Vi oppfordrer allikevel til å unngå sensitiv informasjon. Du hører fra oss så snart som mulig!

Samtykke

1 + 5 =

Share This