Om Dialog

 

Dialog er et samtalesenter som jobber med helsefremming. Vi har et unikt tilbud om samtaler for deg som søker økt følelse av mening og mestring i livet. Intet tema er for ubetydelig eller for stort, – her snakker vi om det som er viktig for deg.

DIALOG skiller seg fra andre samtalesentre ved at vi har et tett samarbeid mellom psykologer, familieterapeut og filosof.  

Vi henvender oss til personer som har behov for psykologisk assistanse og terapi. Dette er et samtalesenter med lav terskel og fleksibilitet, og henvisning fra fastlege er ikke nødvendig.

Dialog Samtalesenter tilbyr enkelttimer, lengre forløp, gruppetimer, kurs og veiledning.

Våre bedriftstilbud og bedriftsavtaler er utviklet for å støtte både ledere og ansatte. Vi tilbyr lederstøtte i form av rådgivning og veiledning, samt tidlig hjelp til ansatte som har behov for dette.  

DIALOG ble etablert i 2016 og eies av Diakonhjemmet Omsorg A/S. Vår visjon er at den gode samtalen er lik omsorg i praksis. Vi tilbyr innovative, helsefremmende og forebyggende samtaletjenester. 

Vi bruker kunnskapsbaserte feedback – verktøy for å forsikre oss om at samtalene er nyttige for deg.

Stortingsmelding 25 (2016-2017) Humaniora i Norge:

”Diakonhjemmet Omsorg driver tjenesteinnovasjon innenfor et vidt forebyggende helse- og omsorgsperspektiv. Gjennom et flerfaglig team av psykologspesialister, familieterapeut og filosofisk praktiker skal avdelingen DIALOG skape nye helsefremmende samtaletjenester for mennesker i sårbare situasjoner.”

Våre tjenester

Psykologer og terapeuter ved DIALOG har kompetanse innen klinisk psykologi, familieterapi, filosofisk praksis, arbeids-og organisasjonspsykologi samt sosialt arbeid.

Våre behandlere

Bli bedre kjent med oss som jobber ved Dialog samtalesenter i Oslo!

Prosjekter ved Dialog

Vi jobber med å gjøre folk bedre gjennom samtaler om det viktige.

Bestill time

Du kan trygt sende oss forespørsel om time eller andre spørsmål i dette meldingsskjemaet. Vi oppfordrer allikevel til å unngå sensitiv informasjon. Du hører fra oss så snart som mulig!

Samtykke

7 + 15 =

Share This