Om Dialog

 

Dialog samtalesenter jobber med helsefremming. Vi har et unikt tilbud om samtaler for deg som søker økt følelse av mening og mestring i livet. Intet tema er for ubetydelig eller for stort, – her snakker vi om det som er viktig for deg.

DIALOG skiller seg fra andre samtalesentre gjennom samarbeidet mellom psykologer, familieterapeut og filosof.  

Vi henvender oss til personer som har behov for bistand og terapi. Vi har lav terskel og fleksibilitet, og henvisning fra fastlege er ikke nødvendig.

Vi tilbyr enkelttimer, lengre forløp, gruppetimer, kurs og veiledning.

Våre bedriftstilbud og bedriftsavtaler er utviklet for å støtte både ledere og ansatte. Vi tilbyr lederstøtte i form av rådgivning og veiledning, samt tidlig hjelp til ansatte ved behov.  

Vi bruker kunnskapsbaserte feedback – verktøy for å forsikre oss om at samtalene er nyttige for deg.

Stortingsmelding 25 (2016-2017) Humaniora i Norge:

”Diakonhjemmet Omsorg driver tjenesteinnovasjon innenfor et vidt forebyggende helse- og omsorgsperspektiv. Gjennom et flerfaglig team av psykologspesialister, familieterapeut og filosofisk praktiker skal avdelingen DIALOG skape nye helsefremmende samtaletjenester for mennesker i sårbare situasjoner.”

DIALOG er Diakonhjemmet Omsorgs samtalesenter.

 “Omsorg er å våge å være nær, bry seg, og hjelpe den andre til å bære sitt liv. – Å akseptere og prioritere den andres behov og følelser. – Å selv motta omsorg, gjør meg i stand til å gjenkjenne andres behov, og gjøre noe med det”     Ledergruppens definisjon av Omsorg,  2019

Diakonhjemmet Omsorg utvikler tjenestetilbud, drifter virksomheter, og er en pådriver for å utvikle nye former for samarbeid på tvers av faggrupper, forvaltningsnivåer og virksomhetsområder, og mellom frivillig/ideell sektor og det offentlige.

Omsorgs mål er å bli spesialister på å se mennesket i møtet med systemet, på helhetlige forløp og sammenhenger, og på livsløpstenkning og forebygging.

Våre tjenester

Psykologer og terapeuter ved DIALOG har kompetanse innen klinisk psykologi, familieterapi, filosofisk praksis,  sosialt- og likepersonsarbeid.

Våre behandlere

Bli bedre kjent med oss!

Prosjekter ved Dialog

Vi bistår livskvalitet gjennom samtaler om det som er viktig for deg.

Share This