Parterapi

Utfordringer i et parforhold er ikke uvanlig. I samtaler med en parterapeut møter dere en nøytral tredjepart som sammen med dere utforsker veien videre.

Vi jobber med relasjonelle vansker, kriser, kommunikasjon, og tydeliggjøring og balansering av behov og forventninger. Temaer kan eksempelvis være ambivalens, forstrekking, sjalusi, utroskap, aggresjon, energitomhet, tillitsbrudd eller andre temaer som opptar dere.

Det kan være et stort skritt å ta kontakt for parterapi, et skritt som krever mot og vilje til å se løsninger og gjøre endringer. Parsamtaler kan være en start på en avklarende periode, hvor man utforsker muligheter sammen. Studier viser at et godt samarbeid med en terapeut kan lette utfordringer og bidra til økt livskvalitet.

Alle par er ulike, og fokus i samtalene er hva dere opplever nyttig underveis og ønsker å arbeide videre med. Etter en innledende samtale legger vi en plan sammen. I samtaleløpet kan vi bli enige om å utvikle måter å kommunisere på, ha hjemmeoppgaver og om hvilke  tema som er viktige for dere.

Vanlige grunner til å kontakte parterapeut:

  • Å snakke ut om et problem som har oppstått i forholdet.
  • Når du blir en dårlig versjon av deg selv.
  • Vedlikehold av forholdet og kjærligheten.
  • Vurderinger rundt brudd eller når man er uenige om hvor man står i forholdet.
  • Utroskap eller bekymringer.
  • Reparasjon av noe som har skjedd og håp om et sterkere forhold.

 

Les mer om Familieterapi

Share This