Psykologtjenester

Dialog har bred erfaring fra psykisk helsevern og behandling av ulike psykologiske plager og problemstillinger. 

Vårt mål er å komme frem til konstruktive løsninger på dine utfordringer. 

Vi jobber med stress, livsbelastninger, angst, ensomhet, selvbilde, rus, relasjonelle vansker, seksualitet og mye mer. Våre psykologer bistår med rådgivning, terapi, veiledning, grupper og kurs. 

Tjenestene våre retter seg mot privatpersoner og bedrifter. 

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time hos en av våre psykologer. Vi legger stor vekt på å tilrettelegge arbeidet vårt etter den enkeltes behov, og den som søker hjelp vil få god informasjon om hva behandlingen går ut på. I første time gjennomføres en kartlegging, hvor vi så deler vår vurdering av hva som vil hjelpe akkurat deg. Det kan for eksempel være:

  • Konkrete råd basert på kjennskap om behandling av psykiske plager.
  • Psykoterapi, –  fokusert korttidsterapi eller et behandlingsløp av lengre varighet.
  • Annen behandling, – for eksempel medisinsk behandling, eller psykisk helsevern.

Som autorisert helsepersonell oppfyller psykologer strenge krav til ivaretakelse av taushetsplikt og valg av behandlingsmetode slik at den som søker hjelp skal føle seg trygg.

Samtalene foregår enten en-til-en, i par eller i større grupper. Vi er opptatt av tilbakemeldinger og bruker dette aktivt i vårt arbeid. Se feedbackinformerte tjenester.

DIALOG følger Helsepersonellovens krav til journalføring og taushetsplikt.

Dialogpartnere

Vi har kompetanse innen klinisk psykologi (psykologspesialister), familieterapi, sosialt arbeid,  og filosofisk praksis.

Les mer om våre psykologer og terapeuter.

Share This