Grupper

Selvutviklingsgruppe

Gruppe med fokus på vekst og innsikt

Ønsker du å utforske nye sider ved deg selv? Opplever du at du står fast, eller at du ønsker å se deg selv og livet ditt på nye måter?

Ønsker du å øke din opplevelse av livskvalitet gjennom gode samtaler med andre som kan ha liknende erfaringer, behov eller håp?

Mennesket kan sies å «bli til» gjennom sosiale relasjoner og kommunikasjon. I selvutviklingsgruppe ved Dialog legges det vekt på å etablere og opprettholde en ikke-dømmende kultur der man gjennom åpne samtaler kan utforske seg selv og andre. Målsetningene kan være mange, for eksempel: økt innsikt i egne behov, tankemåter og ressurser,økt trygghet når det kommer til å dele følelser, opplevelser og tanker, eller utvidet mestringsopplevelse og tilstedeværelse i sosiale møter.

Praktisk info om gruppen

Kontaktperson:
Erik Ross

Det er plass til 8 deltagere i en gruppe.

Ved påmelding forplikter man seg til å delta i 6 måneder.

Tilbudet koster 350,- pr gang.

Gruppen møtes ukentlig og ledes av  psykolog.

Kontakt:

Ta kontakt med DIALOG, Diakonhjemmet for en prat, og for mer informasjon.

Telefon: 22 96 38 38
E-post: dialog@diakonhjemmet.no

Bestill time

Du kan trygt sende oss forespørsel om time eller andre spørsmål i dette meldingsskjemaet. Vi oppfordrer allikevel til å unngå sensitiv informasjon. Du hører fra oss så snart som mulig!

Samtykke

1 + 14 =

Share This