Gratis støttesamtaler for eldre

Diakonhjemmet Omsorg+ har i samarbeid med Mental Helse og støttet av Stiftelsen DAM et pågående pilotprosjekt som tilbyr sømløs hjelp til seniorer over 55 år. Målet er å bidra til en bedre hverdag/økt livskvalitet hos den eldre.

Pilotprosjektet heter E.T.T. som står for «En Times Tenkning».
E.T.T. er en samtalemetodikk som tilbyr én-til-én samtaler der man fokuserer på én utfordring den eldre opplever av gangen, og diskuterer mulige løsninger og tiltak knyttet til denne utfordringen.

Samtalene ledes av ansatte/ frivillige på Diakonhjemmet Omsorg+ som er kurset i bruk av evidensbaserte verktøy for brukermedvirkning. De har taushetsplikt og samler ikke inn personopplysninger.

Kort om E.T.T. samtaler

Tjenesten inkluderer 3 én-til-én samtaler fordelt over 3-6 uker.

  • FORSAMTALE ( 20 min.) Vi kartlegger bekymringen/utfordringen den eldre ønsker å fokusere på.
  • HOVEDSAMTALE ( 60 min.) Vi utforsker utfordringer den eldre opplever, ser på styrker og ressurser den eldre har i og rundt seg, utforsker mulige løsninger og jobber frem til en liten handlingsplan.
  • OPPFØLGINGSSAMTALE ( 20 min.) Vi går gjennom tiltak/handlingsplanen fra hovedsamtalen og snakker om veien videre.

Ser du etter en positiv endring i livet ditt og ønsker en E.T.T-samtale?

Ta kontakt på følgende måte:

  • Ring resepsjonen på Diakonveien Omsorg+ på  940 24 574
  • Si at du ønsker en E.T.T. samtale og oppgi navn og telefonnummer.
  • Du blir kontaktet innen kort tid av riktig vedkommende for å avtale tid for en forsamtale.

Forsamtale og oppfølgingssamtale kan foregå pr. telefon om ønskelig.

Hovedsamtale skjer i gode og egnede lokaler på Diakonveien Omsorg+ i Diakonveien 2, 0370 Oslo. 

Mental Helse - Portal SaudaLogo - Stiftelsen Dam

Diakonhjemmet Omsorg, profil og ledige stillinger | FINN jobb

Share This