Senior Arena – Gratis støttesamtaler til eldre

Ser du etter en positiv endring i livet ditt?

Diakonhjemmet Omsorg+ har i samarbeid med Mental Helse og støttet av Stiftelsen DAM et pågående pilotprosjekt som tilbyr sømløs samtalehjelp til seniorer over 55 år. Målet er å bidra til en bedre hverdag/økt livskvalitet.

Pilotprosjektet heter S-ETT. som står for «Senior-En-Times-Tenkning». ETT er én-til-én samtaler der man fokuserer på én utfordring den eldre opplever av gangen, og diskuterer mulige løsninger og tiltak knyttet til denne.

Samtalene ledes av ansatte/ frivillige på Diakonhjemmet Omsorg+ som er kurset i ETT-samtaler og brukermedvirkning. De har taushetsplikt og samler ikke inn personopplysninger.

Kort om ETT samtaler

Tjenesten inkluderer 3 én-til-én samtaler fordelt over 3-6 uker.

  • FORSAMTALE ( 20 min.) Vi kartlegger bekymringer/utfordringer, og hva du ønsker å fokusere på.
  • HOVEDSAMTALE ( 60 min.) Vi utforsker den viktigste utfordringen du opplever nå, ser på styrker og ressurser du har i og rundt seg, utforsker mulige løsninger og jobber frem en liten handlingsplan.
  • OPPFØLGINGSSAMTALE ( 20 min.) Vi går gjennom tiltak/handlingsplanen fra hovedsamtalen og snakker om veien videre.

Ser du etter en positiv endring i livet ditt og ønsker du en ETT-samtale?

Ta kontakt på følgende måte:

  • Ring resepsjonen på Diakonveien Omsorg+ på  940 24 574
  • Si at du ønsker en E.T.T. samtale og oppgi navn og telefonnummer.
  • Du blir kontaktet innen kort tid av riktig vedkommende for å avtale tid for en forsamtale.

Forsamtale og oppfølgingssamtale kan foregå pr. telefon om ønskelig.

Hovedsamtale skjer i gode og egnede lokaler på Diakonveien Omsorg+ i Diakonveien 2, 0370 Oslo. 

Mental Helse - Portal SaudaLogo - Stiftelsen Dam

Diakonhjemmet Omsorg, profil og ledige stillinger | FINN jobb

 

E.T.T. er et forskningsbasert rammeverk for samtaler med dokumenterte resultater, som fokuserer på en utfordring du møter akkurat nå og hvordan du kan løse den.

Fordeler med E.T.T. Du og samtalepartner tar raskt utgangspunkt i dine utfordringer, kartlegger dine styrker og jobber med konkrete løsninger. Vi lager planer for hvordan du kan løse utfordringen du står i, og du får med deg nyttige verktøy for å løse liknende situasjoner i fremtiden.

Hva egner E.T.T. seg til? E.T.T. utelukker ingen tema og kan brukes til alt fra mindre utfordringer til større kriser. Gjennom samarbeidet blir det tydeligere hva utfordringen handler om og hvordan du kan bruke dine ressurser og styrker for å komme deg videre.

Kan én time være nok? De siste 30 års forskning på E.T.T. viser at ett eneste møte i mange situasjoner er tilstrekkelig for at du skal kunne bevege deg mot en god måte å håndtere situasjonen din på. E.T.T. utelukker ikke flere samtaler ved behov, eller når du ønsker det selv. Poenget er at hver enkelt time legges selvstendig opp for å kunne være tilstrekkelig, noe som ofte viser seg å stemme.

Hvordan fører én time mot en løsning? E.T.T. fokuserer på de faktorene som maksimaliserer effekt av hvert enkelt møte. Gjennom en tydelig struktur i samtalen kan løsninger på det du står i bli tydeligere, og hvis én samtale allikevel ikke oppleves tilstrekkelig, kan du sette opp en ny.

 Diakonveien Omsorg+

Share This