Sigurd Riste Andersen

Par- og familieterapeut

Sigurd arbeider som par- og familieterapeut ved DIALOG og som høgskolelektor ved familieterapiutdanningen ved VID Vitenskapelige Høgskole.

Sigurd er utdannet sosionom ved VID (Diakonhjemmet Høgskole) med utveksling til ITT Irland og Sigmund Freud Universitet for psykoterapi, Wien. Han har  master i familieterapi og systemisk praksis. Utover dette har Sigurd arbeidserfaring fra rusforebyggende, oppsøkende arbeid blant ungdom, arbeid med barn og unge i ulike barnevernsfaglige kontekster i tillegg til sosialt arbeid med flyktninger.

Han har også arbeidet med familieterapeutiske samtaler og endringsarbeid ved Vinderen DPS.

Kontaktinfo
Sigurd.Andersen@diakonhjemmet.no

+47 900 82 701

Share This