Da er sluttrapporten for prosjektet H.E.L.S.E. ( Helsefremmende gruppetilbud til Eldre med fokus på Livskvalitet og Samtaler rundt Eksistensielle temaer) behandlet og godkjent av Stiftelsen Dam.


» Et meget godt gjennomført prosjekt som har nådd alle målsettingene, og som videreføres i form av et phd-prosjekt. God og grundig sluttrapportering. Målgruppen for prosjektet er stadig
voksende, og metoden for samtalegrupper som er utviklet i prosjektet er spennende og nyskapende. Samtaler om eksistensielle tema og strukturert sosialt samvær i grupper, som ikke er sorggrupper og heller ikke terapigrupper, vil både kunne oppleves meningsfult og viktig for
deltakerne og ha en potensiell forebyggende helseeffekt. Det er fint å høre om de gode tilbakemeldingene fra deltakerne, og det blir spennende å følge prosjektet videre.

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Dam»

Vi vil takke Stiftelsen Dam og Mental Helse for støtte og samarbeid og alle deltagere og frivillige for innsats og engasjement i de to årene vi har jobbet med prosjektet!

Last ned sluttrapport: Rapport

Share This