Da er sluttrapporten for prosjektet Sugen på Rusfrihet- «Verkstedet» ferdig! Vi vil takke Extrastiftelsen og Mental Helse for støtte og samarbeid og alle deltagere og frivillige for innsats og engasjement i de to årene vi har jobbet med prosjektet.

Share This