Sobia Malik

Par- og familieterapeut

Sobia tar for tiden en master i familieterapi og systemisk praksis. 

Sobia har en bred sosialfaglig og traumesensitiv arbeidserfaring og har blant annet arbeidet med barn og unge i ulike barnevernsfaglige kontekster, rus og avhengighet, psykiatri, arbeidsrettede tiltak og arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. 

På dagtid jobber hun som par- og familieterapeut ved Enerhaugen familievernkontor. 

 

Kontaktinfo
Dialog@diakonhjemmet.no

+47 22 96 38 38

Share This