Kurs

Storbarnsforeldre

Hvordan være foreldre for en som snart er voksen?

Kurspakke for foreldre med barn fra 16-24 år. Hvordan være forelder når man ikke har et formelt foreldreansvar lenger, men det (nesten) voksne barnet trenger støtte eller ikke finner en tydelig retning på livet sitt.

Introduksjon
Kurset er en 3-stegs kurspakke for deg med barn fra 16-24 år og som kjenner på utfordringer knyttet til denne perioden av foreldreskapet. I denne fasen endrer forholdet til  egne barn  seg og det dukker opp nye problemstillinger.

Samtidig som foreldre ønsker å støtte egne barn, kan det oppleves at barnet og en selv har ulike mål eller at egne intensjoner misforstås. Kurset tar for seg hvordan man kan skape en allianse med egne barn og hvordan man kan finne felles mål og retning.

Vi går også gjennom hvordan man som forelder kan arbeide med egne bekymringer, hvordan forholde seg økonomisk til barnet, hvordan takle hvis barnet får uheldige venner, ruser seg, ikke vil ha kontakt med deg eller at samtaler mellom dere blir til krangler. Kanskje ser du at barnet ditt strever sosialt, trenger støtte til veivalg eller sliter med å følge opp skole eller jobb.

 

Kurset skal bidra til å forstå:

  • Hvordan samarbeide godt og skape felles mål med egne barn
  • Hvordan ha en god og støttende relasjon til barnet
  • Hvordan møte og dele egne bekymringer
  • Hvordan forstå nye foreldreroller
  • Hvordan foreldreskapet og parforholdet endrer seg når barnet blir selvstendig.

 

Kurset vil ha et faglig og informativt fokus, og deltakerne velger selv hva man ønsker å dele underveis.

Kursets oppbygning

Deltakere står fritt til å velge alle eller kun enkelte steg i kurspakken. Vi anbefaler Steg 1 og 2 i sammenheng.

Steg 1 - Forsamtale
Kurspakken begynner med en forsamtale hos par- og familieterapeut. I denne første timen går vi gjennom hvilke utfordringer du opplever, hva du håper skal bli bedre og hva som kan være en nyttig vei videre. I forsamtalen avklarer vi om du ønsker å melde deg på Steg 2, eller om du heller ønsker alenesamtaler med familieterapeut.
Steg 2 - Storbarnsforeldre
Hvis kurset Storbarnsforeldre virker nyttig for deg, melder du deg på dette. Kurset går over fire ettermiddager á to timer.
Steg 3 - Karriereveiledning
Dialog tilbyr også karriereveiledning med bruk av WIE (Work Interest Explorer) for unge voksne. Dette kan være et nyttig bidrag for at ditt barn får en tydeligere retning på interesser, ønsker for fremtiden, skole og jobb. 

Praktisk info om kurset

Kursleder:
Par- og familieterapeut
Sigurd Riste Andersen

Steg 1: Forsamtale

Varighet: 50 minutter
Pris: 1000 kr

Steg 2: Storbarnsforeldre

Varighet: Fire ganger á to timer
Pris: 1200,- pr.pers. / 1800,- pr. par

Steg 3: Karriereveiledning

Informasjonsmøte, tilgang til WIE kartleggingsverktøy med oppfølgingssamtale hos psykologspesialist

Pris: 1700,-

Kurspåmelding

Meld deg på en av våre kurs

1 + 2 =

Share This