Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Filosofisk praktiker NSFP

Thomas Bernhard er opptatt av å filosofere sammen, dvs. å undre seg og reflektere gjennom hva viktige livserfaringer betyr for den enkelte. 

Hvordan kan vi forsone oss med det som er, finne ut hvem vi er og vil være, og hvilke grunnleggende verdier vil vi leve ut?

Vi forsøker å se på ny, setter ord på  konkrete erfaringer, stemninger, følelser, tanker, ord og handlinger som basis for å åpne for nye mulighetsrom og handlingspraksiser.

Thomas Bernhard er Cand. Philol i Idéhistorie Filosofisk praktiker NSFP.  

Kontaktinfo
Thomas.Thiis-Evensen@diakonhjemmet.no

+47 481 89 229

Share This