Våre behandlere

Berge Andreas Jenvin Steinsvåg

Berge Andreas Jenvin Steinsvåg

Sosionom med videreutdanning

Berge-Andreas er utdannet sosialarbeider med en mastergrad i organisasjon og kommunikasjon, og med en master i helseledelse.

 

Les mer om Berge

Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Thomas Bernhard Thiis-Evensen

Filosofisk praktiker

Thomas Bernhard er filosofisk praktiker og arbeider med samtalen som en metode for erfaringsbasert utforskning.

Les mer om Thomas

Sigurd Riste Andersen

Sigurd Riste Andersen

Par- og familieterapeut

Sigurd arbeider som par- og familieterapeut ved DIALOG og som høgskolelektor ved familieterapiutdanningen ved VID Vitenskapelige Høgskole. 

Les mer om Sigurd

Janne Marit Larsen

Janne Marit Larsen

Psykolog

Janne Marit arbeider med individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler, veiledning, gruppesamtaler og kurs.

Les mer om Janne-Marit

Nina Kaisdatter

Nina Kaisdatter

Driftskoordinator

Nina er vår driftskoordinator og har ansvar for administrative oppgaver og for markedsføring og kommunikasjon ved Dialog.

Les mer om Nina

Mads Strøm Kopperud

Mads Strøm Kopperud

Psykologspesialist

Mads Strøm Kopperud er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo (2001) og har arbeidserfaring fra familievernet, psykisk helsevern og rusfeltet.

Les mer om Mads

Vigdis Pedersen

Vigdis Pedersen

Spesialpsykolog

Vigdis er utdannet psykolog ved  Universitetet i Oslo i 1991 og har bred erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten.

Les mer om Vigdis

Erik Ross

Erik Ross

Psykolog

Erik Ross er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo (2018), med fordypning i barne- og familieterapi. 

Les mer om Erik

Share This