Våre tjenester

01

En-times-terapi (ETT)

Bestill en løsningsorientert terapitime. Ofte trenger man ikke mer for å finne en ny retning, få til en forløsning eller se en problemstilling fra en litt annen vinkel.

Vi tilbyr ETT-timer hver mandag og torsdag.

Se vår temaside om ETT for mer informasjon.

02

Psykolog

Hos oss kan du snakke med psykologer med lang erfaring innen behandling av ulike psykiske vansker. I tillegg til å kunne mye om stress, relasjonelle utfordringer og emosjonelle vansker, har våre psykologer erfaring med å snakke om de eksistensielle sidene av livet, det å prioritere det viktige.

Se vår temaside om samtaler med psykolog for mer informasjon

03

Filosof

Dialog tilbyr filosofisk samtale. Dette er samtaler med en litt annen inngang en de samtalene du ellers har i hverdagen. Typiske temaer er «hva vil det si å være?», «hva vil det si å være meg?» og «hva er mening?».

Samtalene leder deg frem til et nytt og bredere perspektiv på din egen eksistens og dine prioriteringer i eget liv.

Se vår temaside om filosofiske samtaler for mer informasjon

04

Familieterapi

Har dere utfordringer med hvordan dere har det i eller i familien? Vår familieterapeut møter dere som en nøytral tredjeperson hvor dere kan dele de utfordringene som oppstår.

Se vår temaside om familieterapi for mer informasjon

05

Parterapi

Å møte utfordringer i et parforhold er ikke uvanlig. I samtaler med en parterapeut møter dere en nøytral tredjepart som sammen med dere vil utforske utfordringene, styrkene og veien videre.

Se vår temaside om parterapi for mer informasjon

05

Bedrift

Din bedrift er stadig utfordret på samarbeid og effektivitet internt. Hvordan ditt team fungerer er avhengig av en rekke faktorer som ledelse, trivsel, tydelighet av oppgaver, hvordan konlikter håndteres m.m.

Vi i Dialog hjelper din bedrift med å kartlegge hvordan dine team fungerer, og hva dere kan gjøre for å fungere bedre.

06

Grupper, kurs og foredrag

Vi holder forskjellige kurs og grupper. Se mer på temasidene grupper og kurs

 

Share This