Vigdis Pedersen

Spesialpsykolog

Vigdis er utdannet psykolog ved  Universitetet i Oslo i 1991 og har bred erfaring både fra spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten.  Hun har arbeidet som behandler innen et bredt spekter av psykiske problemstillinger bl.a. habilitering og utviklingsforstyrrelser. Hun har arbeidet både med familier, par, barn, ungdom og voksne. 

Hun har i tillegg lang erfaring med sakkyndighetsarbeid, konsultasjon, rådgiving, seleksjon og ledelse og hun har vært deltager i ansvarsgrupper og dialogmøter. Vigdis har i mange år vært ansatt som spesialpsykolog og fagleder for Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) i Drammen kommune. Da kommunen opprettet et Senter for oppvekst som samorganiserte PPT, Barneverntjenesten og Habilitering for barn og unge, ble hun en del av lederteamet i Senteret.

Share This